NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY V ZAHRANIČÍ:

ochranné známky-možnosti

  • národní ochranná známka v zahraničí
  • mezinárodní zápisy ochranných známek podle Madridské dohody nebo Protokolu
  • Unijní ochranná známka

patenty a užitné vzory-možnosti:

  • národní patent nebo užitný vzor v zahraničí
  • mezinárodní přihláška PCT
  • Evropský patent

průmyslové vzory-možnosti:

  • národní průmyslový vzor v zahraničí
  • Unijní průmyslový vzor - Průmyslový vzor Společenství
  • Průmyslový vzor podle Haagské dohody
 
 
 
 
 
 
  

Patentová a známková kancelář ing. Ivy Rylkové; Jiráskovo náměstí 10; 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava; tel./fax: 596 964 561; mobil: 737 829 266; e-mail: patkanc@atlas.cz