Užitné vzory

Užitný vzor je průmyslová ochrana technického řešení. Je vhodná například pro ochranu výrobků, zařízení, látkového složení výrobků, zapojení.

Doba ochrany: Maximálně 10 let od podání přihlášky. Po udělení trvá platnost čtyři roky od podání přihlášky, s možností dvakrát požádat o prodloužení o tři roky.

 
 
 
 
 
 
  

Patentová a známková kancelář ing. Ivy Rylkové; Jiráskovo náměstí 10; 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava; tel./fax: 596 964 561; mobil: 737 829 266; e-mail: patkanc@atlas.cz