Průmyslové vzory

Průmyslový vzor je průmyslová ochrana vkusového řešení (dizajnu). Je vhodná například pro ochranu tvaru výrobků, tvaru částí výrobků (například rukojeť, světlo vozidla, tvar vypínače, apod.), vzorku – dezénu (například na textilní látce, obkládačce, apod.), vzhledu výrobků, grafiky etiket nebo na výrobcích, motivů (např. reliéf), střihu textilních výrobků, ozdobných prvků, apod.

Doba ochrany: Maximálně 25 let od podání přihlášky. Po udělení trvá platnost pět let od podání přihlášky, s možností žádat o prodloužení vždy o dalších pět let.

 
 
 
 
 
 
  

Patentová a známková kancelář ing. Ivy Rylkové; Jiráskovo náměstí 10; 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava; tel./fax: 596 964 561; mobil: 737 829 266; e-mail: patkanc@atlas.cz