Patenty

Patent je průmyslová ochrana technického řešení. Je vhodná například pro ochranu výrobních postupů, technologických procesů, receptur, výrobků, zařízení, látkového složení výrobků, zapojení

Doba ochrany: Maximálně 20 let od podání přihlášky. Pro udržení platnosti je nutno každoročně platit udržovací poplatky.

 
 
 
 
 
 
  

Patentová a známková kancelář ing. Ivy Rylkové; Jiráskovo náměstí 10; 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava; tel./fax: 596 964 561; mobil: 737 829 266; e-mail: patkanc@atlas.cz