Ochranné známky

Ochranná známka je průmyslová ochrana označení výrobků a služeb. Je vhodná např. pro ochranu názvů výrobků, slov z názvu obchodní firmy, firemního loga, sloganů, obrazových motivů, charakteristických obalů nebo etiket..

Doba ochrany: 10 let od podání přihlášky, s možností prodloužení platnosti vždy o dalších deset let. Maximální doba platnosti: neomezeno

 
 
 
 
 
 
  

Patentová a známková kancelář ing. Ivy Rylkové; Jiráskovo náměstí 10; 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava; tel./fax: 596 964 561; mobil: 737 829 266; e-mail: patkanc@atlas.cz