Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Chráněné označení původu je ochrana označení se zeměpisným prvkem. Je vhodná pro označení zahrnující místo původu, díky němuž má výrobek nebo služba nějakou mimořádnou nebo charakteristickou vlastnost, například je vhodná pro minerálky, léčebné bahno, apod. Chráněné zeměpisné označení je vžité zeměpisné označení výrobků nebo služeb, které je charakteristické pro výrobky nebo služby v souvislosti s kvalitou nebo vlastnostmi, například je vhodné pro pivo, víno, aj. např. KRASLICKÉ KRAJKY, SEDLČANSKÝ HERMELÍN, ŠTRAMBERSKÉ UŠI, JABLONECKÉ SKLO. Země, nebo místo původu výrobku musí souhlasit se sídlem přihlašovatele.

Doba ochrany:Udělená ochrana je časově neomezená.

 
 
 
 
 
 
  

Patentová a známková kancelář ing. Ivy Rylkové; Jiráskovo náměstí 10; 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava; tel./fax: 596 964 561; mobil: 737 829 266; e-mail: patkanc@atlas.cz